TOP Consortium

Het landelijk consortium Transdiagnostisch Onderzoek Psychiatrie (TOP) bestaat uit de hoogleraren verbonden aan de TOPGGz* afdelingen. Doel van het consortium is het bevorderen van de onderlinge uitwisseling en samenwerking tussen hoogleraren die zich bezig houden met patiëntgebonden onderzoek in de psychiatrie én het bevorderen van translationeel onderzoek, om tot duurzame vernieuwing te komen in de patiëntenzorg over de gehele breedte van diagnoses en doelgroepen binnen de ggz. Het consortium is opgericht op 18 februari 2016.

Lees hier het oprichtingsdocument

* Afdelingen die hoogspecialistische ggz bieden conform de criteria van het TOPGGz keurmerk